Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Jordana 7

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie nadzoruje pracę jednostek policji w granicach powiatu. Natomiast sama jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

Komenda powiatowa jest autonomiczna w zakresie m.in:

  • likwidacji komórek w komendzie miejskiej

  • likwidacji podległego komisariatu

  • przekształcania komórek w podległym komisariacie

Wśród zadań Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie znajdują się np.:

  • tworzenie we współpracy z organami samorządy terytorialnego programów prewencyjnych dotyczących organizowanie czynności ochronnych

  • koordynowanie poszukiwań rzeczy

  • zapewnienie porządku w trakcie imprez masowych

  • zabezpieczania śladów wypadków drogowych

Jeśli jesteś świadkiem przestępstwa, zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112.