Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie

Chrzanów, ul. mjr. Grzybowskiego 7

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie działa na obszarze województwa małopolskiego. W swoich działaniach skupia się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu czynności kontrolnych i badań laboratoryjnych. Jej celem jest zapewnienie najwyższej jakości tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu stacji w województwie małopolskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie.

Na co dzień pracownicy stacji pełnią nadzór nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej znajdziesz więcej informacji. Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.