Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie

Chrzanów, Mjr Grzybowskiego 7

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie to organ administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Do jego zadań należą:

  • działania mające na celu zwalczanie chorób zwierząt

  • kontrola weterynaryjna zwierząt i produktów przeznaczonych na handel

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.